Hoe de BBC de ETA-video kreeg

De gisteren door de ETA bekendgemaakte wapenstilstand roept vooralsnog vooral veel vragen op. Het in een video voorgelezen communiqué was nog vager gesteld dan gebruikelijk bij de Baskische terreurorganisatie. Zo noemden de separatisten geen tijdspanne voor hun bestand. Ook maakten ze niet concreet wat ze zich voorstellen bij een ‘democratisch proces’.

Een andere vraag luidde: Waarom besloot de terreurgroep dit te doen via de BBC? En niet via de Baskisch-nationalistische kranten die normaal spreekbuis van de ETA zijn?

Dit artikel brengt in herinnering dat de ETA in 1998 ook al eens voor de Britse staatsomroep koos als doorgeefluik. En in deze jongensboekachtige anekdote legt de betrokken BBC-journalist zelf uit hoe hij de video kreeg toegespeeld.

Bovendien beschrijft hij wat, althans volgens zijn contactpersoon, de motieven van de ETA zijn om een wapenstilstand af te kondigen:

The chances of an independent Basque state being created were as remote now as they had ever been in the last 50 years.The people of Catalonia had just managed to win more autonomy from Madrid, and separatists there had no army of bombers and gunmen. Could it be, he said, that actually Eta had been hindering the cause of Basque nationalism, rather than helping it? After all, the politicians in Madrid had a ready-made excuse for not allowing a referendum on independence. That excuse was Eta violence. So what if that excuse was taken away?

    • Merijn de Waal