nrc.nl/eurocrisis

Stresstestresultaten wekken weinig vertrouwen

Leuk een stresstest. Maar moet je de Europese banken dan allemaal maar zomaar vertrouwen? Nee, vinden de treasurers van grote Europese ondernemingen. De schatkistbewaarders van bedrijven zeggen vandaag in de Financial Times te twijfelen aan het incasseringsvermogen van banken uit Spanje, Italië en zelfs Duitsland en zijn voorzichtig om er teveel geld van hun bedrijven te stallen. Ze geloven gewoon niet dat de uitslag van de stresstesten in juli een waarheidsgetrouw beeld heeft gegeven van hun financiële gezondheid.

Een citaat: „We doen geen zaken met Spaanse en niet met een stel Italiaanse en Duitse banken. Als Amerikaanse banken niets met die lieden te maken willen hebben, waarom wij dan wel?”

Dat liegt er niet om. Welke zaken doen ze dan niet meer? Heel simpel, ze zetten er hun cash niet meer weg, zorgen dat ze er met hun derivaten niet te veel zaken doen of kijken uit hoeveel leningen ze er afsluiten. En ze houden ze goed in de gaten. Als treasurer kijk je nu nog scherper naar de aandelenkoersen, de credit default swaps (cds-en) van die banken en ook of ze niet te agressief expanderen. Dat laatste was misschien ooit een aanbeveling, maar is nu eerder een afrader. Juist die banken kwamen in de kredietcrisis eerder in de problemen.

Die cds-en zijn ook een goede. Dat is ook de graadmeter die zakenbanken en beleggers strak in de gaten houden. Maar voor de ECB is het minder goed nieuws. Even leek de reputatie van de Europese banken opgevijzeld, maar de zomerse pr-campagne begint zijn werking te verliezen.

Treasurers van Nederlandse bedrijven die iets meer (net als in de FT) anoniem hun houding ten opzichte van banken willen vertellen, maar niet en public, kunnen een email sturen naar d.vanlent@nrc.nl

De waarschuwing van de Reinhartjes

Het is nu al bijna een legendarisch verhaal. In 2005 sprak Raghuram Rajan de fine fleur van centrale banken toe op hun jaarlijkse conferentie in het Amerikaanse plaatsje Jackson Hole. Rajan waarschuwde voor een bankencrisis, maar zijn pleidooi werd niet gehoord. Afgelopen weekeinde presenteerde Carmen Reinhart een onderzoek dat zij samen met haar man Vincent Reinhart heeft verricht.

Hun voornaamste conclusie is dat in de tien jaar na een crisis huizenprijzen en economische groei aanzienlijk lager liggen dan in het decennium voor de crisis. Werkloosheid ligt ook aanmerkelijk hoger. Met andere woorden: een crisis kan niet even snel worden weggepoetst.

De economie moet gestimuleerd worden, stellen de economen, maar er moet niet blindgestaard worden op het stimuleren van de vraagzijde. Een economische schok kan ook de aanbodzijde (productie) van de economie raken. Als gevolg van een recessie en een traag economisch herstel (met hoge werkloosheid) investeren bedrijven minder, waardoor de productiviteit daalt en de werkloosheid stijgt.

De dalende productiviteit heeft weer een negatieve invloed op de economische groei, en dus de werkloosheid.

De negatieve spiraal kan volgens de economen worden verergerd door beleidskeuzes. Het opwerpen van handelsbarrières, restricties op vreemd vermogen vallen hier onder. Het is volgens Reinhart en Reinhart noodzaak prudent te handelen, anders kan het herstel nog wel heel lang duren. Krijgen ze gelijk? Over een paar jaar zullen we het weten. (MG)

Minder overnames tijdens crisis

De website OverFusies.nl maakte deze week bekend dat het aantal fusies en overnames in de eerste zes maanden van 2010 19 procent lager ligt dan in de eerste helft van 2009. En in de eerste helft van 2009 lag het aantal deals al 35 procent lager dan in 2008, aldus OverFusies.nl.

Een van de constateringen van OverFusies.nl is dat private-equitybedrijven voor meer geld overnames pleegden. De waarde van alle deals waar private equity bij betrokken was bedroeg in de eerste helft van 2010 5 miljard euro, 14 procent meer dan in dezelfde periode in 2009. Wel is het aantal deals waar een private-equitypartij bij betrokken is lager in het eerste half jaar van 2010 dan in dezelfde periode in 2009 (-9 procent). Maar de afname is kleiner dan in de twee voorgaande jaren (2008: -34 procent, 2009 -39%). Private Equity doet dus minder maar grotere overnames.

Het aantal grensoverschrijdende deals is met 10 procent gestegen in de eerste helft van dit jaar, vergeleken met vorig jaar, aldus OverFusies.nl. En steeds vaker is het bij een grensoverschrijdende deal een buitenlandse partij die een Nederlands bedrijf koopt. Bij alle grensoverschrijdende overnames vorig jaar was het Nederlandse bedrijf in een krappe meerderheid (53 procent) van de gevallen de kopende partij. In de eerste helft van dit jaar is dat volgens OverFusies.nl omgeslagen: in 55 procent van de gevallen is het nu de Nederlandse partij die wordt gekocht. (MG)

Discussieer over deze onderwerpen op nrc.nl/eurocrisis