In de Kamer wordt niet gebeden

Op de Opiniepagina van 27 augustus geeft Ewald Engelen zijn mening over zaken die ver afstaan van zijn leeropdracht, de financiële geografie. Dat leidt tot enkele curieuze uitspraken. In 1917 (kabinet-Cort van der Linden) zou grofweg besloten zijn „iedere kerk gelijkelijk te subsidiëren”. Verderop in het artikel worden de liberalen in Nederland opgeroepen tot „stop het gebed in de Kamer” en „staak kerksubsidies”. Echter, in de Kamer wordt niet gebeden (althans niet officieel). En sinds het draadje dat als ‘zilveren koorde’ de Hervormde Kerk als voormalige Staatskerk nog aan de Staat verbond, werd doorgesneden, ontvangt geen enkele kerk ook maar een stuiver subsidie. Hun bestaan hangt in hoofdzaak af van vrijwillige bijdragen van leden en sympathisanten.

A.L. de Werker

Den Haag

    • A.L. de Werker