Debat van de week

Debat: Eicellen invriezen? Online discussie op Telegraaf.nl, nrc.nl, nrcnext.nl, en Elsevier.nl.

Online antivriesfanatisme

De techniek van het invriezen van eicellen moet ook beschikbaar zijn voor gezonde vrouwen, verklaarden de beroepsverenigingen van gynaecologen en klinisch embryologen afgelopen maandag. Single vrouwen van 35 bijvoorbeeld, of carrièrevrouwen die nog niet aan het moederen zijn toegekomen. Tot 45 jaar mogen de eicellen bij de wensmoeders worden teruggeplaatst. Een omstreden standpunt, en dus regende het reacties op internet.

Hoe vallen die reacties te omschrijven? Als fanatiek. Dat wil zeggen: de tegenstanders zijn fanatiek. De tegenstand spitst zich toe op het veronderstelde gebrek aan natuurlijkheid, op het beeld van een moeder als oma en op de vrouw als „carrièrejager”.

Het onnatuurlijke zit hem uiteraard in de techniek zelf: uitnemen, invriezen, opslaan en terugplaatsen van eicellen als tegenhanger van ongetemde seks. Voor sommigen een onoverkomelijk probleem. „Het krijgen van kinderen wordt op deze manier losgemaakt van het normale leven. Het wordt een project dat je kunt uitstellen. En als de natuur dan tegenwerkt, verzin je daar een oplossing voor”, aldus gezondheidseconoom Johan Polder dinsdag in het Nederlands Dagblad. Een tegenreactie verscheen op nrc.nl: „Dan ben je ook tegen alle andere handelingen die ingaan tegen de door de natuur ‘bedachte’ toestand, zoals het vullen van kiezen, het opzetten van een leesbril en het slikken van cholesterolverlagers”, schreef ene Sander van der Wal.

Ook de leeftijdsgrens van 45 jaar leidt tot verontwaardigde reacties. „Als het kind dan pas 15 is, is moeders al 60 en heeft een omaleeftijd!”, zegt een bezoekers van Elsevier.nl. „Mamma achter de rollator”, zegt een ander, op nrc.nl. „Een oma en moeder in één”, zegt weer een ander op nrcnext.nl. De logica van dit argument gaat zo: de leeftijdsgrens is 45 jaar, dús elke vrouw-met-kinderwens zal haar ingevroren eicellen ook pas op haar 45ste laten ontdooien.

Zou het echt? Is die leeftijdsgrens van 45 een bevel of een bovengrens? De gynaecologen en embryologen benadrukken in hun advies in elk geval dat vrouwen er goed aan doen het krijgen van kinderen niet nodeloos uit te stellen.

Welke vrouwen willen hun eicellen eigenlijk laten invriezen? Als je de online reacties serieus neemt, gaat het vooral om de carrièrevrouw die haar prioriteiten niet op een rijtje heeft. Ruim 40 procent van de 2.116 stemmers op Telegraaf.nl vindt het uitgestelde moederschap dan ook een ‘luxeprobleem’. Ruth Seldenrijk van de christelijke patiëntenvereniging NPV rept van „carrièrejagers”. En op Elsevier.nl zegt een bezoeker: „Te gek voor woorden, men wenst een aantal jaren geen kinderen vanwege vakantie, carrière, etc. etc. en vervolgens een wensenpakket aan de gemeenschap in rekening brengen?”

De nadruk op de carrièrevrouw als invriesklant is boeiend: het gekunstelde, geplande karakter van het invriezen wordt overgeheveld naar het beeld van een gekunsteld, gepland leven van de vrouw in kwestie. Alsof pech niet kan samengaan met de behoefte aan invriezen. Dat valt een bezoeker van nrc.next.nl ook op: „Er wordt nergens gezegd dat het om carrière gaat. (...) Pas op latere leeftijd een leuke man tegenkomen is een heel goede reden. Evenals je partner vrij jong verliezen en dan pas op latere leeftijd weer iemand tegenkomen. Dat kan ook. Mogen die vrouwen geen kind krijgen omdat het leven ze eerder ook al tegenzat?”

Ingmar Vriesema

    • Ingmar Vriesema