Weer explosie in Golf van Mexico

In de Golf van Mexico was opnieuw een explosie op een olieboorplatform. Alle dertien aanwezige medewerkers zijn gered. Volgens eigenaar Mariner Energy lekt er geen olie in zee maar de kustwacht meldt dat er een oliespoor van 1,6 kilometer lang is te zien. Het platform ligt op 160 kilometer van de kust, ten westen van New Orleans en 320 kilometer ten westen van het BP-lek. Het ligt in relatief ondiep water (104 meter) wat opruimen van gelekte olie makkelijker zou maken. Wat de explosie, die werd opgemerkt door een helikopter, veroorzaakte is onduidelijk. De zeven werkende oliebronnen zijn direct toen er brand uitbrak, stilgelegd. (AP)