Rousseau

In het artikel ‘Weg met de goden’ (CS 20/08) schrijft Kasper Jansen over Le devin du village, de opera van J.-J. Rousseau: ‘Lodewijk XV vond het prachtig en Rousseau hield er een levenslange toelage aan over.’

Dat laatste is niet juist. In boek 8 van zijn Bekentenissen beschrijft Rousseau hoe hem wordt gezegd de dag na de uitvoering van zijn opera om elf uur in het paleis (Fontainebleau) te zijn. De koning zou hem dan zelf willen meedelen dat hij een jaargeld krijgt. Rousseau raakte daardoor zo in verwarring dat hij vóór het vastgestelde tijdstip ervandoor ging en dus zijn jaargeld misliep (zie de uitvoerige beschrijving van een en ander in de uitgave van Privé-domein p. 416-417 en in die van Perpetua p. 422-423).

Leo van Maris

Leiden

    • Leo van Maris