Ongelukkig met seks

Alle kinderen moeten ‘valtraining’ krijgen, zong de noodklok van de organisatie Consument en Veiligheid. Vallen wordt al door veel gymnastiekdocenten onderwezen. Maar niet genoeg, meent Consument en Veiligheid, gezien de toename van gebroken botjes en hersenschuddingen.

Ze constateren nog veel meer. Wie hun website bezoekt, wil meteen in een donker hoekje schuilen: uiterste voorzichtigheid is geboden, elke handeling leidt in principe tot een gang naar het ziekenhuis. Dat is waar. Meer niet. Leven was altijd al levensgevaarlijk.

Veel minder aandacht kreeg het, ook deze week gepresenteerde, promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht dat uitwijst dat de ‘seksuele carrière’ van niet minder dan een kwart van de jongeren spaak loopt. Dat kwart bakt er niet veel van. Gewapend met aan internetporno ontleende kennis, onbekend met fenomenen als knuffelen, kussen en strelen, leveren ze zich uit aan mechanisch seksueel verkeer. Ze hebben geen weet van het plezier van het exploreren van het eigen lichaam en dat van een ander die, voor even of voor altijd, de liefste is.

‘Is that all there is?’, zong Peggy Lee: is dat nou alles? Voor een kwart van de jongeren is die klaagzang het credo, en dat betekent dat een substantieel deel van de bevolking inboet aan essentiële levensvreugde. Want deze jongeren groeien op tot seksueel onvoldane volwassenen. Alleen als ze het geluk hebben een partner te treffen die hun gêne doorbreekt en bereid is hen wegwijs te maken, hebben ze kans op beterschap.

Een geslaagde seksuele ontwikkeling, leert het onderzoek, wordt bevorderd door de ouders.

Een veilige sfeer thuis biedt kinderen de mogelijkheid om te ontdekken dat seks iets anders is dan snel amusement of een paspoort naar huwelijkse schijngeborgenheid.

Seksuele opvoeding is van groot belang, maar nogal wat ouders komen daar niet aan toe. Ze voelen zich ongemakkelijk bij de gedachte dat hun kinderen seksueel nieuwsgierig zijn, willen er niets van weten. Jongeren voelen dat en kiezen seks als middel om hun ouders te provoceren. Met succes, zodat er nog minder sprake is van een gezonde ontwikkeling.

Het beste zou zijn als ouders doordrongen raken van hun belang op dit gebied. Echter, pudeur, veroorzaakt door wat dan ook, is een sterke kracht en ouders zijn ook maar mensen. Het onderwijs is een tweede, aangewezen plaats voor vanzelfsprekende gesprekken over seksualiteit.

In de biologielessen bestaat al zoiets, maar als een kwart van de jongeren seks niet begrijpt, voldoen die niet. Een serieus, zo snel mogelijk te ontwikkelen en breed aangepakt lesprogramma voor lager en middelbaar onderwijs zal om te beginnen moeten breken met de weerstand en lacherigheid van leerlingen, weinig gewend als die zijn aan dit onderwerp van gesprek en ook in verwarring door pubergevoelens.

Geslaagde seks draagt bij aan kwaliteit van leven, slechte seks doet daar afbreuk aan. Een gebroken pols geneest wel weer. Bedorven levensgeluk komt maar moeilijk goed.