nrc.nl/ wereld

Politicoloog Kupchan komt terug op zijn voorspelling dat Europa machtiger zal worden. Europa sterft een langzame dood, zegt hij.