De volgende utopie

Het wordt weer tijd voor een goed doordacht, meeslepend geschreven toekomstverhaal. Neem een voorbeeld aan Aldous Huxley. Hij heeft zijn Brave New World geschreven in 1932. Een tijd verzadigd van onzekerheid. De westelijke wereld werd geteisterd door de grote economische crisis, in Italië was Mussolini de baas, in Duitsland waren de nazi’s in opmars, onweerstaanbaar zoals een jaar later zou blijken, en tegelijkertijd was er een wetenschappelijke en technologische revolutie aan de gang.

Huxley ontwierp in zijn roman een klassenmaatschappij die totalitair was en tegelijkertijd doordrenkt van consumentisme.

Dan Orwells 1984, voltooid in 1948. Ook een bange tijd vol vernieuwingen. De communisten hadden in Praag de macht gegrepen, de Koude Oorlog was begonnen en de televisie stond aan het begin van haar wereldwijde ontwikkeling. In 1984 zijn een paar supermachten in permanente staat van oorlog. De massa van de proles wordt met allerlei middelen – Newspeak, Hateweek, enz. – geraffineerd bedrogen, en door middel van voddige romannetjes, sentimentele liedjes en pornografie tevreden gehouden, en voortdurend gecontroleerd via het telescreen, de televisie die de kijkers in de gaten houdt. Big Brother is watching you.

Ook Orwell beschrijft in een tijd van overgang op grondslag van ontwikkelingen die al aan de gang zijn, een denkbeeldige samenleving die binnen de grenzen van het voorstellingsvermogen ligt. Vandaar het succes.

Sinds 11 september 2001 leven we opnieuw in een bange tijd van overgang. Op 11 september 2001 is de onkwetsbare gewaande hypermacht in zijn hart getroffen, in het vervolg daarop hebben de mislukte of mislukkende oorlogen in Irak en Afghanistan gekregen, Nederland heeft twee politieke moorden beleefd, en intussen is door de computer en internet de communicatie revolutionair veranderd.

Nu, na de verkiezingen blijkt dat een antimoslimpartij met radicale plannen zich stevig in het bestel heeft gevestigd. En terwijl we hebben gezien hoe dit alles zich heeft voltrokken en ervaren dat deze ontwikkeling nog in volle gang is, beleven we ook een economische crisis. Dit alles weerhoudt ons er niet van, ons verder over te leveren aan het consumentisme, de sport en reusachtige evenementen. Weer is een nieuwe samenleving in wording.

Eén manier om je een beeld te vormen van de maatschappij van morgen bestaat hieruit dat je de ontwikkelingen van vandaag tot in het excessieve door trekt. Zo zou je kunnen uitkomen op een moslimvrij land waar het volk ieder weekeinde te hoop loopt om een mega-evenement te beleven, voetballers en schaatsers de nationale helden zijn, iedere burger van boven de 16, of desnoods 14 via internet van gratis porno wordt voorzien en alle landgenoten elkaar digitaal, anoniem kunnen uitschelden.

Daarvoor moeten dan eerst massadeportaties worden georganiseerd, de sport moet meer subsidie krijgen, de politie flink versterkt en de zogenaamde élite een flink toontje lager zingen.

Verzin een held die dit alles tot stand brengt, beschrijf de manier waarop hij het aanpakt, laat je fantasie werken en binnen jaar heb je een opvolger van Brave New World en 1984 geschreven.

    • H.J.A. Hofland