Bonden Z-Afrika wijzen bod af

De spanningen tussen vakbonden en de regering in Zuid-Afrika zijn verder toegenomen na de weigering van de bonden om akkoord te gaan met een verhoogd loonbod van de regering. De onderhandelingspartijen hebben afgesproken om aanstaande maandag opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Naar schatting 1,3 miljoen werknemers in de publieke sector van Zuid-Afrika zijn al ruim twee weken in staking om een hoger salaris en een woonkostenvergoeding te eisen. De bonden wezen gisteren, na ruggespraak met hun achterban, een verbeterd aanbod van de regering af. De regering kwam woensdag, na een rechtstreekse interventie van president Jacob Zuma, met een loonsverhoging van 7,5 procent (ongeveer twee keer het inflatieniveau) en een tegemoetkoming in de woonlasten van 800 rand (85 euro) per maand. Vakbondsfederatie COSATU maakte gisteren echter bekend nog altijd vast te houden aan de eis van 8,5 procent loonsverhoging en een woonkostenvergoeding van 1.000 rand.

De massastaking heeft de traditionele alliantie tussen regeringspartij ANC en COSATU onder druk gezet. COSATU, dat grote invloed ontleent aan haar positie als belangenbehartiger van de vele arme zwarte arbeiders in Zuid-Afrika, vindt dat de regering onder Zuma te veel vasthoudt aan de begrotingsdiscipline en het marktdenken van voormalig president Thabo Mbeki. COSATU is extra teleurgesteld omdat het een drijvende kracht was achter de verkiezing van Zuma tot partijleider van het ANC in 2007.

De regering zegt niet over de financiële speelruimte te beschikken voor de geëiste loonsverhoging. Zuid-Afrika, dat een begrotingstekort heeft van 6,7 procent, moest zijn groeiverwachtingen naar beneden bijstellen door de economische crisis. (Reuters, AP)