VVD, CDA en PVV regelen achter de schermen steun van de SGP

Het minderheidskabinet dat in de maak is, heeft de afgelopen weken actief gezocht naar de gedoogsteun van de SGP. De twee staatkundig gereformeerde Kamerleden zullen de bezuinigingen van het kabinet steunen in ruil voor een moratorium op maatregelen op medisch-ethisch terrein.

Dit bevestigen bronnen binnen de VVD. De ruil bevat onder meer het burgerinitiatief Uit vrije wil, dat euthanasie ook wettelijk mogelijk wil maken als van ondraaglijk lijden geen sprake is. De VVD zal steun onthouden aan dat voorstel, dat mede door oud-partijleider Bolkestein is gelanceerd. Sinds de verkiezingen bestaat een seculiere Kamermeerderheid voor de verdere liberalisering in medisch-ethische kwesties. Zonder VVD-steun valt die weg.

De afspraak staat niet op papier. Dat is onnodig, aldus VVD’ers, de SGP heeft haar betrouwbaarheid in het verleden bewezen. De SGP bevestigt noch ontkent de overeenkomst. Wel wijst een fractiemedewerker op het eerste formatieadvies, waarin de SGP zei „open te staan” als vierde partij deel te nemen aan een kabinet van VVD, PVV en CDA. Begin augustus verklaarde tweede man Dijkgraaf dat de SGP ook „beschikbaar” was voor gedoogsteun aan een minderheidskabinet van VVD en CDA. De medewerker zegt dat „als gesprekken hebben plaatsgevonden” die „niet lang” hoefden te duren, omdat „ de VVD weet wat voor ons belangrijk is”. Uit de brief van CDA-onderhandelaar Klink zou kunnen worden opgemaakt dat de steun van de SGP nog niet zeker is. Hij schrijft over een „smalle parlementaire meerderheid in de Tweede Kamer” van 76 „en wellicht 78 zetels”. Betrokkenen bij de VVD zeggen dat dit „wellicht” te maken heeft met het mondelinge karakter van de afspraken.

    • Pieter van Os