'Scepticus' bepleit klimaatbeleid

Een ommezwaai of niet? De omstreden Deense wetenschapper Bjørn Lomborg noemt klimaatverandering „zonder twijfel een van de grootste zorgen waarmee de wereld nu te maken heeft”. In het boek Smart Solutions to Climate Change, dat binnenkort verschijnt, pleit hij voor een forse investering in klimaatbeleid, minimaal 100 miljard dollar per jaar wereldwijd. Dat geld zou moeten komen uit een belasting op de uitstoot van broeikasgassen.

In het verleden heeft Lomborg de bedreigingen van de opwarming van de aarde steeds gerelativeerd, maar nooit ontkend dat klimaatverandering bestaat en waarschijnlijk door de mens wordt veroorzaakt. Maar geld kan maar een keer worden uitgegeven. Daarom moet het, zei Lomborg, worden besteed aan de grootste problemen, zoals malaria, aids of schoon drinkwater.

Ook al maakt Lomborg dan geen draai van 180 graden, kennelijk acht hij de bedreigingen van de opwarming groter dan hij eerder heeft gezegd. Toch is het de vraag of milieuactivisten echt blij zullen zijn met zijn nieuwe visie. Lomborg moet nog steeds niets hebben van het terugdringen van broeikasgassen. Hij wil alleen geld besteden aan onderzoek naar alternatieve energie en technologische methodes om opwarming te voorkomen – bijvoorbeeld door het witter maken van wolken – en naar het ophogen van dijken.

Maar één zieltje heeft hij teruggewonnen. Het hoofd van het VN-klimaatbureau, Rajendra Pachauri, vergeleek Lomborg ooit met Hitler. Nu vindt hij dat de Deen „vitale vragen stelt en uitvoerbare oplossingen aandraagt”.

Meer over Lomborg op nrc.nl/klimaat