Ruzie over Norilsk baat niemand

Oleg Deripaska heeft met een nieuwe tegenslag te kampen gekregen in zijn bittere strijd met Norilsk Nickel. Vladimir Poetin heeft zich met de ruzie bemoeid en de kritiek van de oligarch op het dividendbeleid van de nikkelproducent verworpen. Zonder politieke steun is Deripaska wellicht beter af als hij zijn belang van 25 procent in Norilsk indirect verkoopt via zijn aluminiumconcern Rusal.

Rusal ligt overhoop met zowel het management van Norilsk als met de tweede grote aandeelhouder van dat bedrijf, de Interros Group van Vladimir Potanin. Rusal heeft juridische stappen genomen na beide partijen te hebben beschuldigd van het manipuleren van de stemming op de jaarvergadering in juni, om de vertegenwoordiging van Rusal in de raad van commissarissen te verminderen. Het conflict heeft beleggers in verwarring gebracht, terwijl er toch al sprake was van onzekerheid over het toekomstig eigendom en de strategie van het mijnbouwconcern.

Poetin heeft gezegd geen partij te zullen kiezen in de ruzie, en beide partijen zullen zijn opmerkingen over de situatie in hun eigen voordeel willen uitleggen. Het feit dat hij tussenbeide is gekomen duidt op zijn toenemende ongeduld met het dispuut. En de uitspraken van de Russische premier lijken gunstiger voor Norilsk en Potanin dan voor Deripaska. Poetin heeft met name één van Deripaska’s kernargumenten verworpen door te stellen dat het dividenduitkeringspercentage van 50 procent over 2009 meer dan adequaat was. Deripaska, die geld nodig heeft om de 12 miljard dollar (9,4 miljard euro) aan schulden van Rusal af te betalen, heeft geëist dat dit percentage wordt opgetrokken naar 115 procent, wat voor de aandeelhouders een waarde vertegenwoordigt van 3 miljard dollar (2,35 miljard euro).

Rusal zal de zaken waarschijnlijk willen rekken tot de bijzondere aandeelhoudersvergadering in oktober, in de hoop minderheidsaandeelhouders te kunnen overhalen een herstructurering van de raad van commissarissen te steunen. Maar het gebrek aan sympathie van de kant van Poetin draagt bij aan de druk op Deripaska om het geschil bij te leggen of zijn belang helemaal af te stoten.

Zowel Interros als Rusal zegt bereid te zijn elkaar uit te kopen. Maar de bestaande schulden van Rusal – die neerkomen op 75 procent van zijn marktwaarde – betekenen dat het concern zich nauwelijks de 8 miljard dollar (6,25 miljard euro) kan veroorloven die het zou kosten om Norilsk over te nemen, zelfs niet tegen de huidige beurskoers. De verkoop van het belang van Rusal zou logischer zijn. Deripaska’s oorspronkelijke motief om een deel van Norilsk over te nemen, een uiteindelijke fusie van beide bedrijven, lijkt nu een luchtkasteel.

Bovendien kan Rusal het geld goed gebruiken om zijn schulden af te betalen. Dat is de reden dat de aandeelhouders van Rusal, net als die van Norilsk, een einde aan het gesteggel zouden verwelkomen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Jason Bush