Noodhulp is geen structurele hulp

opinext@nrc.nl

Linda Polman maakt geen verschil tussen de noodhulp en structurele ‘hulp aan oorlogsgebieden’ als Pakistan (Opiniepagina, 24 augustus). Zij gaat voorbij aan de structurele zorg die de lokale partners van Nederlandse ngo’s besteden aan de dagelijkse realiteit voor veel Pakistanen. Hier hebben kleinschalige en langdurige conflicten tussen dorpen en districten over bijvoorbeeld schaarste en machtsmisbruik meer betekenis dan lege hulzen als de ‘War on Terror’ en ‘de Talibaan’.

Polman schrijft dat hulpfondsen in landen als Afghanistan en Pakistan „nooit alleen voor de aardigheid” bedoeld zijn. Dit idee is inderdaad naïef. Lokale partners van Nederlandse ngo’s werken al jarenlang middenin conflicten waar zij geen snoepjes uitdelen, maar risico lopen. Waar zij hun verantwoordelijkheid juist nemen en durven af te stappen van het grote „machtspolitieke ganzenbord” en opkomen voor gemarginaliseerde groeperingen. Waar heel andere spelletjes gespeeld worden en grote kennis van lokale structuren nodig is.

Lotte van Elp

Nijmegen

    • Lotte van Elp