Niet strategisch, wel gewetensvol

Dissident Klink luistert naar critici en bepaalt dan zijn eigen standpunt. Volgens medestanders doen goede politici dat, maar volgens tegenstanders heeft hij slappe knieën.

Den Haag:22.2.7 Minister Klink. © foto Roel Rozenburg

Ondanks zijn harde kritiek op samenwerking met de PVV wil Ab Klink in de CDA-fractie blijven. Hoe kan dat?

Mensen die Klink goed kennen menen dat het beeld van windvaan niet bij hem past. De protestant Klink staat bekend als minder strategisch dan de sluwe machtspoliticus Verhagen uit het katholieke zuiden, maar tegelijkertijd als gewetensvolle man met een rechte rug. Als directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en minister van Volkgezondheid liet hij zien dat hij luistert naar critici, met ze meedenkt, hun argumenten op zich in laat werken om vervolgens na lang wikken en wegen zijn eigen standpunt te bepalen. Hij manifesteert zich niet als een bange man die wil pappen en nathouden en zich al te makkelijk naar de mening van anderen voegt. Wel verdiept hij zich door veel te praten en te lezen. Zo kan hij zelfverzekerd en goedlachs de strijd aangaan met zijn tegenstanders.

Klink is om die eigenschappen geliefd in het CDA, voor Verhagen zijn zij eerder bang. Klink houdt niet van politieke spelletjes, zeggen medestanders. Die vinden dat politici ook op hun schreden terug moeten kunnen keren na critici aangehoord te hebben. Tegenstanders verwijten Klink nu slappe knieën, gebrek aan tactisch inzicht en loyaliteit. Zij zeggen dat hij is gezwicht voor de druk van CDA-mastodonten.

Veel ervaring in de fractie heeft Klink niet – ook al werd hij gezien als de gedoodverfde fractievoorzitter. Maar hij is niet zo eenvoudig weg te zetten. Klink geldt als dé ideoloog van de partij. Hij is goed bevriend met de premier en tekende in de jaren negentig het rechts-liberale hervormingsbeleid van de kabinetten-Balkenende uit. Hij bepleit een streng immigratie- en veiligheidsbeleid, dat bevolkingsgroepen niet uit elkaar drijft.

Klink schrijft in zijn kritische brief dat het hem goed lijkt om „gezamenlijk te verkennen op welke manier wij op een verantwoorde manier tot een afronding van het proces kunnen komen”. Onwaarschijnlijk is dat hij een akkoord met de PVV steunt. Klink heeft zich kennelijk tijdelijk gevoegd naar de fractie omdat hij er op rekent dat er geen samenwerking met de PVV komt. Alleen dan kan hij zijn geloofwaardigheid behouden.