Mijn dochters zijn de winnaars van nu

opinext@nrc.nl

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen doorgaans een havo- of vwo-advies wegens de voorsprong die zij van huis uit meekrijgen op het gebied van o.a. taal, aldus Leo Prick (Opiniepagina, 26 augustus). Tegenwoordig is echter de Cito-score ongeveer allesbepalend. Natuurlijk kun je je kind stimuleren, maar uiteindelijk moet een kind het zelf doen. Ik weet waar ik het over heb. Wij, twee academici, hebben een dochter die na het vmbo-t nu een mbo-opleiding doet en een dochter die fluitend door het atheneum gaat. En wij zijn niet de enige hoogopgeleide ouders die een of meerdere kinderen hebben die het wat ‘minder’ doen op school dan papa en mama. Regressie naar het gemiddelde, heb ik ooit als omschrijving hiervoor gelezen. Nadat we generaties lang slimmer en beter opgeleid werden, is er blijkbaar een soort verzadiging bereikt en wordt de volgende generatie niet automatisch hoger opgeleid. Dat geeft niets, als we maar ervoor zorgen dat (en hier heeft Prick gelijk) de doorstroom van vmbo-t naar havo en de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeteren.

Onze dochter op het mbo, afkomstig uit een blank, welvarend gezin in een blank dorp, leert mensen kennen met een heel andere achtergrond die soms hebben moeten knokken om een mbo-opleiding te kunnen doen. De vader van de beste vriendin van onze dochter op het atheneum is vrachtwagenchauffeur en is werkloos geworden. Onze dochters zijn de winnaars in deze maatschappij door alles wat zij nu leren.

Monique Hamersma

Voorhout

    • Monique Hamersma