Meer segregatie door vinexwijk

Gezinnen met hogere inkomens trekken vanuit probleembuurten naar nieuwe wijken buiten de stad, zoals de vinexwijken. In de oudere wijken blijven groepen met lagere inkomens en alleenstaanden achter. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau van de Leefomgeving.

pagina 10 en 11