Dat hautaine van die hulpverleners

opinext@nrc.nl

Jan van Doggenaar, voorzitter SHO-actie voor Pakistan, wil de getroffen Pakistanen weer een toekomst geven (Opiniepagina, 25 augustus). Dat nu is dat hautaine van de non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Alleen de Pakistanen zélf moeten hun toekomst zeker stellen. Door incidenteel tijdelijke oplossingen aan te bieden, verliest de bevolking het zicht op de urgentie om het cultureel-maatschappelijke roer om te gooien. De grote natuurrampen kunnen alleen verzacht worden door het verbeteren van de infrastructuur. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn daar niet toe geëquipeerd en dus past daar bescheidenheid. Buitenlandse Zaken kan met de ngo’s een toewijzingsbeleid ontwikkelen op basis van bewezen inzet en vooruitgang van het land zelf. Maar het is met de ngo’s net als met de pensioenfondsen. Lekker alles zelf doen.

Henk Smit

Emmen

    • Henk Smit