Advies: handel claim sneller af

Ziekenhuizen moeten zelf kleinere schadeclaims van patiënten afhandelen, zonder tussenkomst van hun verzekeraar. Bij grotere claims moet de patiënt beter op de hoogte worden gehouden van het verloop van de afhandeling.

Dat stelt een commissie onder leiding van Wolter Lemstra, oud-senator en oud-voorzitter van de ziekenhuiskoepel NVZ. De commissie onderzocht hoe bestuur en artsen van Medisch Spectrum Twente (MST) zijn omgegaan met de patiënten van de ‘disfunctionerende’ neuroloog Ernst Jansen Steur. Op basis daarvan bepleit Lemstra een onafhankelijke geschillencommissie, die bindende uitspraken mag doen over schadeclaims. Dat kan slepende procedures voorkomen.

Jansen Steur, inmiddels geen arts meer, stelde onder invloed van een medicijnverslaving tussen 1999 en 2004 tientallen verkeerde diagnoses. Hij vertelde patiënten ten onrechte dat ze alzheimer, multiple sclerose of parkinson hadden, en schreef onnodig medicijnen voor. Lemstra bracht hierover eerder een vernietigend rapport uit.

Het vervolgonderzoek, waarover Lemstra vanmiddag rapporteerde, richt zich op de periode na 2003, toen de neuroloog het ziekenhuis in Enschede al had verlaten. ‘Lemstra II’ concludeert dat er lange tijd te weinig aandacht was voor de gevolgen die patiënten van de handelwijze van Jansen Steur ondervonden. De commissie vindt dat collega-neurologen niet hadden mogen zwijgen, ook al hadden ze van het bestuur opdracht de zaak „binnenskamers” te houden. „Een arts heeft een hogere verantwoordelijkheid, namelijk die voor de patiënt”, vindt Lemstra.