Aanvaard eens dat er discriminatie is

opinext@nrc.nl

Rob Wijnberg beweert in zijn column van 31 augustus dat Geert Wilders is gedaagd voor godslastering. Onjuist, Wilders wordt niet aangeklaagd voor godslastering (artikel 147). In de dagvaarding staat dat hij aangeklaagd wordt voor het aanzetten tot haat jegens en discriminatie van moslims, Marokkanen en niet-westerse allochtonen (artikel 137). De column bevestigt dat het voor velen nog steeds moeilijk is om te aanvaarden dat ook in ons land discriminatie voorkomt. Zelfs bij politici van beoogde regeringspartijen.

Rene Danen

Voorzitter stichting Nederland Bekent Kleur Amsterdam

    • Rene Danen