Winst FrieslandCampina verdubbeld, betere marges

Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft zijn winst in het eerste half jaar van 2010 zien verdubbelen naar 156 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De omzet groeide met 5,5 procent naar 4,3 miljard euro. Niet alleen verkocht het bedrijf met het hoofdkantoor in Amersfoort meer producten, ook verbeterde het de marges.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die FrieslandCampina gistermiddag vrijgaf. Het bedrijf rapporteert meer omzet in consumentenproducten in Azië en Afrika. Daarnaast nam ook de verkoop van ingrediënten aan de voedingsmiddelenindustrie toe. Het zuivelbedrijf profiteerde ook van de lagere koers van de euro ten opzichte van vele lokale valuta en de Amerikaanse dollar. Het droeg per saldo 51 miljoen euro extra bij aan de omzet.

Topman Cees ’t Hart van FrieslandCampina spreekt in een toelichting op de halfjaarcijfers van een „forse verbetering van de winst”. Hij ziet het als „het concrete bewijs” dat de fusie tussen Campina en Friesland Foods eind 2008 geslaagd is. „Als fusiebedrijf kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen in de markt”, aldus ’t Hart. Het bedrijf is nu flexibeler geworden in de ‘melkbestemming’. Het kan nu makkelijker en sneller omschakelen naar die eindproducten die het meeste opleveren op de markt.

FrieslandCampina geeft geen concrete verwachting voor de resultaten van het gehele jaar 2010, omdat de economische vooruitzichten „onzeker” zijn volgens het bedrijf. „Kleine schommelingen in vraag en aanbod op de wereldmarkt kunnen grote gevolgen hebben voor de prijsontwikkelingen van zuivelproducten”, stelt het bedrijf in een toelichting.