Stroperig lesbisch Heiligeleven laat van alles en nog wat zien

Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen.Regie: Margarethe von Trotta. Met: Barbara Sukowa. In: 9 bioscopen. **

Zo’n vijftien jaar geleden, tijdens de opkomst van de new age-beweging, was de devotionele muziek van Hildegard von Bingen (1098-1179) een tijdlang heel populair. In die zin komt Margarethe von Trotta’s biografische film over de Duitse twaalfde-eeuwse abdis veel te laat. En wie verwacht haar bijzondere muziek in de film te zullen horen, komt bedrogen uit. In een tweetal scènes wordt wel gezongen, maar verder zet de weinig geïnspireerde muziek van componist Christian Heyne helaas de toon.

Von Trotta, die ook het scenario schreef, concentreert zich op de vriendschapsgevoelens die zich ontwikkelen tussen Von Bingen (Barbara Sukowa) en de veel jongere novice Richardis. Hevige gevoelens die je zonder al te veel problemen als lesbisch zou kunnen kenschetsen.

Het lijkt een moderne interpretatie van Von Bingens leven, maar ze sluiten nauw aan bij haar geschriften en visioenen, waarin ook veelvuldig over vrouwen wordt geschreven. Gezien de titel gaat de film verrassend weinig over de vaak wat eigenaardige visioenen van Von Bingen. De film durft niet echt keuzes te maken, alles moet behandeld worden: de visioenen, wetenschappelijke geschriften, muziek, bedlegerigheid en koppigheid van Von Bingen. Het levert een tamelijk stroperige film op die gezien het boeiende onderwerp teleurstellend weinig beklijft.

    • André Waardenburg