nrc.nl/opinieblog Kan Organon nog gered worden?

Het zou voor Nederland doodzonde zijn om Organon verloren te laten gaan. Al die biomedische knowhow gaat verloeren. Kun je Akzo Nobel dwingen tot een redding?