Kritiek van AFM op accountants

Accountants laten veel steken vallen bij de controles van jaarrekeningen. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek van de controles door de grote vier accountantskantoren in Nederland (Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young en KPMG). Die beheersen samen circa 80 procent van de markt.

De AFM zal accountantsorganisaties mogelijk boetes opleggen aan en tuchtklachten bij de rechter indienen tegen individuele accountants. De toezichthouder heeft zijn onderzoeksrapprt vanmiddag gepubliceerd.

De AFM heeft onderzoek gedaan naar controle van jaarrekeningen van toeleveringsbedrijven in de auto-industrie en bouw- en vastgoedbedrijven, sectoren die zwaar getroffen zijn door de economische crisis. Daarnaast is gekeken naar de kwaliteit van de accountantscontrole bij woningcorporaties en gemeenten en net als vorig jaar naar banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Toen al constateerde de AFM tekortkomingen.

De AFM constateert „structurele tekortkomingen, waardoor de kwaliteit tekortschiet”.

De toezichthouder noemt het ernstig dat accountants bij hun controles hun oordeel te veel baseren op ontoereikende informatie en ook te weinig andere bronnen zoeken dan het bestuur van de gecontroleerde onderneming. Daardoor is het risico dat er onjuistheden in de jaarrekening van de cliënt zitten over het resultaat en het vermogen, onvoldoende afgedekt, stelt de AFM vast. Daardoor schieten enkele van de vier grote accountantsorganisaties tekort in hun maatschappelijke taak. „Ze halen de lat niet”, zegt AFM-directeur Steven Maijoor in een vraaggesprek met deze krant.

De AFM constateert wel veranderingsbereidheid bij kantoren. Zo hebben accountsorganisaties in een aantal gevallen partners uitgeschreven uit het register, waardoor zij het – lucratieve – tekenen van de jaarrekeningen niet meer mogen doen.

„Bestuurders en vooraanstaande partners hebben een zorgplicht dat de accountants hun publieke taak beter invullen”, zegt Maijoor.

Vraaggesprek: pagina 15

    • Daan van Lent