Justitie: nazikrant mag op site KB

De Koninklijke Bibliotheek mag nazistische kranten op internet zetten. Het opnieuw publiceren van de kranten is niet zonder meer strafbaar.

Dat schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in antwoord op Kamervragen. Eerder had justitie de Koninklijke Bibliotheek (KB) voorlopig afgeraden de kranten als Volk en Vaderland en De Misthoorn online te zetten, omdat het Openbaar Ministerie dan mogelijk over zou gaan tot vervolging. De kranten uit de jaren 30 en 40 bevatten haatzaaiende, discriminerende en antisemitische uitlatingen. Door deze op internet te zetten, zou de KB zich mogelijk schuldig maken aan het verspreiden van de discriminerende uitingen.

Na bestudering van de kwestie ziet Hirsch Ballin geen problemen, mits de KB enkele „zorgvuldigheidswaarborgen” inpast. De minister denkt aan een waarschuwing voor gebruikers met daarin informatie „over de aard van de teksten en het mogelijk strafbare karakter van verdere verspreiding daarvan”. Verder wil justitie dat de KB bekijkt of het technisch mogelijk is de kranten niet te downloaden op de computer, maar alleen te bekijken op de website van de KB. Justitie en de KB zijn hierover in gesprek.

Hirsch Ballin ziet ruimte in de wet om de haatzaaiende kranten toch op internet te zetten. Volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht is openbaarmaking van dergelijke uitingen alleen strafbaar als dit „anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving” geschiedt. Justitie schrijft: „De uitzonderingsgrond voor zakelijke berichtgeving is door de wetgever ingevoegd om voorlichting over dergelijke teksten mogelijk te maken en buiten de strafbaarstelling te houden.” Wel zal bij een concreet geval de rechter hier een uiteindelijk oordeel over vellen, benadrukt het departement.

Het digitaliseren van de NSB-kranten is onderdeel van het project om acht miljoen historische krantenpagina’s uit de periode 1618-1995 openbaar te maken. Nu al zijn 1 miljoen kranten via internet te bekijken. De KB maakte eerder bekend 16 september de eerste nazistische kranten online zetten.

Historische kranten zijn te lezen op kranten.kb.nl