Hogere salarissen bij FSA terecht

De salarisverhoging bij de Britse toezichthouder voor de financiële sector, de Financial Services Authority (FSA), was hard nodig. De FSA is scherp bekritiseerd wegens zijn onvermogen om tijdens de bloeiperiode van de markten ordentelijk toezicht op de banken uit te oefenen. Het nieuws dat het aantal personeelsleden dat meer dan 100.000 pond (113.500 euro) per jaar verdient, is verdrievoudigd ten opzichte van het niveau van voor de crisis, is dus welkom. Als de nieuwe grootverdieners meer misdaden ontdekken en toekomstige crises weten te voorkomen, zullen de extra kosten meer dan gerechtvaardigd zijn.

Vele jaren lang hebben de draaideuren van de FSA maar één kant op bewogen. Zakenbanken en advocatenfirma’s kaapten de meest veelbelovende personeelsleden weg, terwijl de betrekkelijk lage salarissen en de rigide beloningsstructuur het lastig maakten werknemers de andere kant op te lokken.

Dit werd weerspiegeld in de prestaties. De opsporingsdivisie van de FSA kwam zelden wangedrag op hoog niveau op het spoor. En de toezichthouder is er niet in geslaagd de risico’s te onderkennen die zich in het banksysteem ontwikkelden, laat staan deze te voorkomen.

De FSA heeft zijn aanpak na de crisis gewijzigd en een meer op voorschriften gebaseerd beleid gevoerd, terwijl overtredingen harder werden bestraft. Dit vergt meer ervaren personeel en gaat gepaard met hogere salarissen en grotere bonussen. En zelfs nu is het niet makkelijk goede nieuwe mensen te werven. Hoewel de financiële crisis duidelijk heeft gemaakt dat banen bij de zakenbanken ook lang niet altijd veilig zijn, zorgden de plannen van de Britse regering voor een herziening van het financieel toezicht ervoor dat de FSA niet als een redelijk alternatief werd gezien. De problemen bij het aantrekken van nieuwe personeelsleden zijn de voornaamste reden dat de toezichthouder in 2010 minder dan verwacht heeft uitgegeven aan salarissen.

Maar zelfs op het nieuwe betalingsniveau is de FSA nauwelijks de gelijke van de firma’s waarop toezicht wordt uitgeoefend. Gemiddeld verdienden zijn personeelsleden vorig jaar weinig meer dan 63.000 pond (71.500 euro) op jaarbasis. Dat is veel meer dan in de publieke sector, maar ruim beneden het gemiddelde voor een grote zakenbank of advocatenfirma.

Zelfs als de FSA succesvoller zou zijn bij het aantrekken en vasthouden van toptalent, zouden de hogere salarissen gerechtvaardigd zijn. De kosten van de FSA worden immers betaald door de firma’s waarop hij toezicht uitoefent. De door de opsporingsdivisie opgelegde boetes kunnen van de rekening worden afgetrokken. En als een beter toezicht op de banken kan helpen toekomstige crises te voorkomen, zal de sector veel beter af zijn.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Peter Thal Larsen