Grieken mogen (weer) niet roken

In Griekenland wordt vandaag een rookverbod van kracht voor alle openbare overdekte plaatsen, inclusief cafés, restaurants en taxi’s.

Het eerste jaar zijn casino’s en grote muziekzalen uitgezonderd. Een eerdere wet, van drie jaar geleden, is op een faliekante mislukking uitgelopen: er waren te veel ontsnappingsmogelijkheden en serieuze controle bleef achterwege.

Deze keer wordt zeer strenge controle aangekondigd, voornamelijk uit te voeren door de politie. De eerste maand zullen nog geen boetes worden uitgedeeld, alleen vermaningen. Die worden echter wel bijgehouden, zodat in oktober al dubbele boetes kunnen worden geheven. Voor elke roker geldt een boete van vijftig euro. Degene die hem de kans gaf (restauranthouder, ziekenhuisdirecteur) betaalt vijfhonderd. De boetes kunnen bij herhaling oplopen tot tienduizend euro en tot sluiting van de zaak.

Griekenland heeft met 42 procent het grootste rokersbestand van Europa. Twintigduizend sterfgevallen per jaar worden aan roken toegeschreven, zeshonderd aan passief meeroken. Zeventig procent van de bevolking zou voorstander zijn van de wet, die in het parlement met ruime meerderheid is aangenomen.

Onder de 30 procent tegenstanders bevinden zich alle eigenaars van bars en cafés die hun klandizie toch al zien teruglopen door de economische crisis die Griekenland blijft teisteren.

„De genadestoot voor onze branche”, klagen horeca-eigenaren in de media. „Wij worden een huiselijk volk”, schrijft een krant. Bittere commentaren wijzen ook op de gestaag stijgende accijnzen die de Staat op rookwaren heft. In het dagblad Eleftherotypia komt een bareigenaar aan het woord die aankondigt zich niet aan het verbod te zullen houden. „95 procent van mijn klanten rookt”, zegt hij. „Ik kan ze toch niet wegsturen?”

    • F.G. van Hasselt