De waarheid over integratie in Duitsland

De Duitse bankier Thilo Sarrazin schreef een boek over falend immigratiebeleid en de mislukte integratie van moslims in Duitsland.

Duitse kranten reageren zo.

Handelsblatt

: explosieve woorden

„Al dagenlang komt de voormalige politicus Sarrazin met een explosieve mix van woorden: ‘Onderklasse’, ‘Duitse cultuur’, ‘islamitische immigranten’, ‘uitdunning van de autochtone bevolking’ en dan nu ook nog de zogenaamde Joodse genen.

Zijn bevinding – er is een onderklasse in Duitsland en die wordt steeds groter – is daarentegen niet te bestrijden. Het feit dat er veel allochtonen tot deze onderklasse behoren blijft een feit, ook als het pijn doet. De multiculturele samenleving is er gekomen, maar anders dan beloofd. Daar is Sarrazin niet verantwoordelijk voor. [...]

De genen of de religie van de desbetreffende mensen zijn niet de reden dat de onderklasse groter wordt. De staat is verantwoordelijk, de staat die iedereen die daarnaar verlangt aan de boezem drukt. Het probleem ligt niet bij de vrager, maar bij de gever. Wie zonder iets te verlangen geeft, maakt de groep mensen die neemt zonder iets te geven groter. Zo is de mens nu eenmaal, of die mens nou uit Anatolië of uit Oberammergau komt. Dat is geen kwestie van biologie, maar van economie.”

FAZ

: wie heeft het nu over een Joden-gen?

„Wie in Duitsland over een ‘Joden-gen’ spreekt, is niet meer te helpen. [...]

Met zijn uitstapje naar de genetica heeft hij zichzelf tot prooi gemaakt. Zijn wens het debat over immigratie en integratie te bevorderen is niet geholpen. In plaats van met het gebrek aan dit debat af te rekenen, wordt nu slechts met hem afgerekend.”

TAZ

: niets te zoeken bij een linkse partij

„Thilo Sarrazin heeft het voor elkaar: half Duitsland piekert over hoe je het snelst van hem afkomt. [...]

Geen haan zou ernaar gekraaid hebben als zijn boek van een gebruikelijke verdachte uit de islamofobische of rechts-extremistische hoek zou zijn gekomen. Zijn ontslag bij de Bundesbank en de SPD zou dan ook een juiste, symbolische grens zijn. Wie ressentiment aanwakkert tegen de onderklasse en stellingen over rassen verkondigt, heeft bij een linkse partij of in de top van een instituut als de Bundesbank niets te zoeken.”

Welt

: hij maakt het zijn critici makkelijk

„Als een debat hier in Duitsland bij de termen ‘Joodse genen’ aangekomen is, dan weet men dat het reddeloos verloren is. Thilo Sarrazin wilde met zijn boek Deutschland schafft sich ab het falen van de Duitse immigratie- en sociale politiek bekendmaken. Maar er wordt allang niet meer over de door hem gepresenteerde feiten gekibbeld, er wordt over Sarrazin zelf gekibbeld.

Want in plaats van zich aan zijn statistieken te houden, heeft de bankier merkwaardige erfelijkheidsargumenten voor gebrekkige prestaties van moslimimmigranten aangehaald. Daarbij spreken zijn gegevens ook een vernietigende taal. Daarmee heeft Sarrazin het zijn critici makkelijk gemaakt van een afstandje toe te mogen kijken. In plaats van over het eclatante verzuim van onze politiek te discussiëren, discussiëren we nu over de vraag of Sarrazin een racist is of niet. Wat een gemiste kans.”

Meer over deze kwestie op nrc.nl/wereld