Weer tegenslag pensioenfonds

De pensioenfondsen moeten rekening houden met een langere levensverwachting van Nederlanders. Dat blijkt uit de uitkomsten van een nieuwe prognosetafel van het Actuarieel Genootschap. Van de kinderen die dit jaar worden geboren, worden jongens gemiddeld iets ouder dan 79 jaar en meisjes bijna 83 jaar. Maar over vijftig jaar is de levensverwachting van jongens 85,9 en van meisjes 87,6 jaar. Pensioenfondsen zullen dus op grond van die berekeningen meer moeten reserveren. Veel pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zagen dit al aankomen en hebben hiermee eind 2009 al gedeeltelijk rekening gehouden. (ANP)