Schinkelshoek (CDA) niet in Kamer om PVV

CDA’er Jan Schinkelshoek verlaat de landelijke politiek omdat hij „ongelukkig” is met besprekingen over een coalitie die gedoogd wordt door de PVV. Dat heeft hij de CDA-fractie vanmorgen per brief meegedeeld.

Schinkelshoek stond bij de verkiezingen 27ste op de CDA-kandidatenlijst. Zijn partij haalde 21 zetels. Mede omdat Jan Peter Balkenende en Jack de Vries zich hebben teruggetrokken maakte hij grote kans in de fractie te komen op het moment dat het CDA bewindslieden voor een nieuw kabinet levert. Net als andere niet gekozen kandidaten was Schinkelshoek daarom nog actief bij de fractie en betrokken bij de kabinetsformatie. Schinkelshoek was van 2006 tot de verkiezingen in juni Kamerlid.

Schinkelshoek is de eerste CDA’er die voor zijn politieke loopbaan consequenties trekt uit de onderhandelingen met de PVV. Tot nu kwam het protest binnen het CDA van leden die niet actief (meer) zijn in de landelijke politiek. Schinkelshoek schrijft de fractie dat hij een andere werkkring gaat zoeken. „De gang van zaken bij de kabinetsformatie speelt bij mijn beslissing een belangrijke rol. Ik ben, zoals in de fractie kenbaar gemaakt, ongelukkig met de besprekingen over een coalitie die gedoogd wordt door een partij als de PVV, een coalitie die ik heilloos acht voor zowel het land als de partij. Vanuit mijn positie in de ‘wachtkamer’ heb ik geen noemenswaardige mogelijkheden die koers te beïnvloeden, maar ik wil die door mijn aanwezigheid op de reservebank ook niet legitimeren.”

Schinkelshoek gold de afgelopen jaren als een prominent Kamerlid. Hij was ondervoorzitter van de commissie-De Wit die onderzoek deed naar de economische crisis. Ook was hij initiatiefnemer van de werkgroep Parlementaire Zelfreflectie, die voorstellen deed om het werk van de Kamer te verbeteren. In de jaren tachtig was hij voorlichter van de CDA-fractie. Daarna was hij hoofdredacteur van de Haagsche Courant en hoofd communicatie bij de Rabobank.

Interview: pagina 3