Sanofi maakt ernst met Genzyme

„Laat me binnen, en ik zal mijn bod misschien verhogen.” Dat is in een notendop de boodschap die topman Chris Viehbacher van Sanofi-Aventis naar het management van Genzyme heeft doen uitgaan, door zijn bod van 18,5 miljard dollar op het Amerikaanse biotechbedrijf openbaar te maken. Het volledig uit contanten bestaande bod is bedoeld om te laten zien dat het het Franse farmacieconcern ernst is. Maar de lage prijs van 69 dollar per aandeel heeft de raad van commissarissen van Genzyme niet kunnen vermurwen. Viehbacher zal erop hopen dat dit verandert; zijn dreiging met een vijandig bod lijkt voorlopig een lege huls.

Eén van zijn problemen is dat het bod de aandeelhouders van Genzyme nauwelijks van hun stuk zal brengen. Ondanks het feit dat het neerkomt op een premie van bijna 30 procent ten opzichte van de beurskoers van voordat de geruchten over een overname meer dan een maand geleden de ronde begonnen te doen, waardeert het bod van Sanofi het doelwit op ongeveer vier maal de omzet, terwijl biotechbedtijven gewoonlijk voor vijf tot zes maal de omzet van de hand gaan.

Zijn tweede probleem is dat de aandeelhouders van Genzyme weten dat iedere verhoging van het bod zonder de instemming van het Amerikaanse bedrijf beperkt zal worden door onzekerheid – zeg tot een niveau van zo’n 70 dollar per aandeel, het niveau dat het bestuur van Sanofi volgens nieuwsberichten zou hebben geautoriseerd. Dit komt doordat het Franse concern, om meer duidelijkheid te verkrijgen, liever eerst eens goed naar de boeken van het doelwit zou willen kijken om de omvang te kunnen inschatten van de industriële problemen die ertoe hebben geleid dat Genzyme nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door de U.S. Food and Drug Administration.

Dus hoewel de stap van Viehbacher misschien op een beweging richting vijandigheid duidt, zou Sanofi er goed aan doen te voorkomen dat het die kant opgaat. Het Franse concern gokt er wellicht op dat door het bod openbaar te maken, sommige aandeelhouders van Genzyme hun bestuur onder druk zullen zetten om te gaan praten, in de hoop dat een vriendschappelijke deal een aanzienlijk hogere prijs zal opleveren.

Sanofi kan het zich immers makkelijk veroorloven meer te betalen. Op een niveau van 77 dollar per aandeel – ruwweg midden tussen het huidige bod en de koers die aan Genzyme een waarderingsmeervoud zou toekennen aan de onderkant van de marge die bij biotechdeals gebruikelijk is – zou de financiering van de overname à raison van 20,5 miljard dollar de schuld van Sanofi bijvoorbeeld naar ongeveer 1,5 maal de winst voor rente en belastingen tillen. Maar tot nu toe wil Sanofi niet verder gaan, totdat het concern precies weet wat het koopt, terwijl Genzyme de Fransen niet wil binnenlaten zonder hoger bod. Het is een spel waarbij het erom gaat wie zich het eerst laat bang maken.

    • Pierre Briançon