Osborne breekt het imperium van Brown af

Jarenlang breidde Gordon Brown als minister van Financiën zijn eigen rijk uit om te kunnen concurreren met de invloedssfeer van premier Tony Blair. Die vette jaren zijn voorbij. George Osborne, de Conservatieve minister, geeft zijn collega’s op andere departementen het goede voorbeeld door in de komende vier jaar een kwart minder ambtenaren op zijn ministerie te laten werken. Aan het imperium van Brown komt zo een einde.

Het aantal ambtenaren wordt teruggebracht van 1350 tot 1000, hoofdzakelijk door natuurlijk verloop. Het ministerie snijdt vooral in de afdeling financiële diensten. Dat wordt gezien als teken dat Osborne meent dat de bankencrisis niet langer buitengewoon management van zijn ministerie vergt.

Gordon Brown had een team van 15 mensen dat zich bezighield met internationaal ontwikkelingsbeleid. Dat verdwijnt. Maar bezuinigingen strekken zich ook uit tot de werkomgeving: door kleinere bureaus, dichter op elkaar geplaatst, komt er ruimte voor ambtenaren die nu nog elders zijn gevestigd.

Later deze week komen de Britse bewindslieden van de verschillende departementen bijeen om verslag uit te brengen over mogelijke bezuinigingen van tussen 25 en 40 procent die alle ministeries over een periode van vier jaar moeten uitvoeren. Een zogeheten ‘star chamber’ van coalitieministers doet keuzes uit de verschillende opties, waarna weken van onderhandelingen over begrotingen volgen.

Het hardst zal worden gevochten over de uitgaven voor defensie en sociale uitkeringen. Osborne presenteert zijn bezuinigingen in de derde week van oktober in het parlement.

    • Hieke Jippes