Onderzoek salaris hulporganisatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de directiesalarissen van ontwikkelingsorganisaties onder de loep nemen. Dat kondigde minister Verhagen (CDA) gisteren aan in reactie op Kamervragen van onder andere de PVV.

Aanleiding daarvoor zijn hoge salarissen bij het Rode Kruis en ontwikkelingsorganisatie SNV, die zichtbaar werden in de jaarverslagen.

Het ministerie zal samen met accountantskantoor KPMG kijken naar de bestuurdersbeloning bij de ongeveer honderd instellingen die meer dan een half miljoen aan overheidssubsidie ontvangen. Voor die organisaties hanteert het ministerie als maximum het salaris van een directeur-generaal bij een ministerie. Over 2009 was dat 121.000 euro, exclusief vakantietoeslag.

Volgens het jaarverslag van SNV verdiende de directeur daar vorig jaar 155.072 euro, inclusief vakantiegeld. Bij het Rode Kruis zat de topman op 141.828 euro. Het ministerie vermoedt dat een aantal andere fondsen de norm probeert te ontwijken door bijvoorbeeld meer onkostenvergoedingen uit te betalen die niet vallen onder het salaris dat wordt getoetst. Ook pensioenstortingen worden niet altijd meegeteld.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is het onderzoek uitbesteed omdat de verslaggeving vaak „weinig transparant is”. KPMG heeft veel ervaring met jaarverslaggeving voor bedrijven.