Chaos, overmoed en gesjoemel nekten bedrijf Borsato

Vorig jaar ging The Entertainment Group van Marco Borsato failliet. De curator publiceerde vandaag een onderzoek naar de oorzaken ervan.

amsterdam directeur ajax rik van den boog foto rien zilvold
amsterdam directeur ajax rik van den boog foto rien zilvold

Roekeloze overnames, ondeugdelijke administratie, geen betrouwbare boekhouding, een onrechtmatige dividenduitkering, valse facturen en verduistering van ruim drie ton.

Dat zijn de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de ondergang van The Entertainment Group een jaar geleden. Althans volgens curator Jan Padberg van advocatenkantoor Holland Van Gijzen, die vanochtend het oorzakenrapport naar het faillissement van het artiestenbureau rond zanger Marco Borsato publiceerde.

Dat faillissement trok veel publiciteit: het was het grootste productiebureau van Nederlandse artiesten, met op het hoogtepunt zo’n 150 medewerkers. Artiesten als Guus Meeuwis, Ilse de Lange, Edsilia Rombley en Borsato zelf stonden onder contract van The Entertainment Group (TEG). Het bedrijf organiseerde ook de jaarlijkse concertreeks Symphonica in Rosso in voetbalstadion Gelredome. Borsato was mede-oprichter en behoorde met ruim 23 procent tot de grootaandeelhouders, net als de huidige directeur van Ajax Rik van den Boog en voormalig Veronica-directeur Unico Glorie.

Het feitenrelaas dat curator Padberg in het afgelopen jaar op een rij heeft gezet leidt tot de conclusie dat er in de jaren voorafgaand aan het faillissement bij TEG sprake was van onbehoorlijk bestuur, wanbeleid. De administratie was niet op orde en jaarrekeningen werd niet op tijd opgemaakt en gepubliceerd. Daardoor kon het gemakkelijk gebeuren dat het bedrijf beleidsbeslissingen nam die „geen enkel redelijk denkend bestuurder” normaal gesproken zou hebben genomen.

Padberg noemt een kostbaar expansiebeleid dat ruim 15,5 miljoen euro heeft gekost, met „roekeloze overnames”, onder meer in België, terwijl TEG in werkelijkheid geen geld meer in kas had. Zonder dat bestuurders en aandeelhouders het precies wisten was het bedrijf in 2007 in de rode cijfers beland. „Pas in juni 2008 werd duidelijk dat we over 2007 geen winst hadden gemaakt van twee miljoen, maar juist een verlies van twee miljoen”, citeert Padberg een van de aandeelhouders. de toenmalige boekhouder moet beamen dat er „gewoon geen betrouwbare boekhouding was”. Volgens de curator hebben alle betrokkenen „constructief” aan zijn onderzoek meegewerkt.

Hoewel Padberg op een dividenduitkering is gestuit die hij als paulianeus en dus onrechtmatig aanmerkt, richt hij zijn pijlen voorlopig niet op de aandeelhouders rond zanger Borsato. „Daarvoor is het nog te vroeg”, zegt hij desgevraagd in een toelichting. Ruim een jaar voor het faillissement is 1,5 miljoen euro uitgekeerd aan een gelieerde vennootschap van deels dezelfde aandeelhouders als van TEG. De aandeelhouders waren geen bestuurders van de bedrijvengroep, die uit dertien vennootschappen bestond. Er was geen raad van commissarissen.

Wel primair verantwoordelijk, en dus aansprakelijk, zijn de vier bestuurders van TEG die vanaf 2006 in wisselende samenstelling de directie vormden. Zij lieten zich overigens wel leiden door „de snel wisselende inzichten van aandeelhouders”, aldus het onderzoek.

Tegen een van de bestuurders, de 54-jarige Leo Weijzig, heeft curator Padberg aangifte gedaan. Hij verdenkt hem van het verduisteren van ruim drie ton. Hij zou in februari 2009, zes maanden vóór het faillissement, een bedrag van 304.250 euro hebben overgeboekt aan een privévennootschap. Het was de bedoeling om „geldstromen aan het oog van de bestaande financier te onttrekken”, aldus de curator. Die financier, ABN Amro , is op een tweede manier door Weijzig op het verkeerde been gezet. Ten behoeve van een lopende kredietaanvraag zou hij de liquiditeitsprognose van TEG met bijbehorende grafiek handmatig hebben laten aanpassen. Ook zou Weijzig via valse verkoopfacturen declaraties voor zijn eigen vennootschappen hebben ingediend.

De advocaat van Weijzig was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie. Behalve een strafrechtelijk onderzoek door Openbaar Ministerie moet de voormalig directeur vrezen voor civiele claims. Curator Padberg heeft hem en zijn medebestuurders aansprakelijk gesteld en wil het totale boedeltekort op hen verhalen. Voorlopig schat hij dat in op een bedrag van rond de 11 miljoen euro. De preferente schuldeisers – de fiscus en het UWV – kunnen nog een kleine uitkering verwachten, maar voor gewone crediteuren blijft er volgens Padberg „niet veel geld over.”

In de civiele procedures die hiervoor zullen worden ingezet, zal het onbehoorlijk bestuur zich tegen de ex-directeuren kunnen keren. Omdat hun administratie niet op orde was en niemand inzicht had in de werkelijke financiële situatie van The Entertainment Group slaagde Weijzig c.s. er niet in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

    • Philip de Witt Wijnen