Advies: IPCC moet anders bestuurd

Het VN-panel voor klimaatanalyse IPCC moet zijn management snel veranderen om het hoofd te kunnen bieden aan de publieke bemoeienis met het klimaatonderzoek. En aan de enorme uitbreiding van dat onderzoek, inclusief de ongekende hoeveelheid literatuur die het oplevert.

Dat is de voornaamste conclusie waartoe een onafhankelijke onderzoekscommissie gekomen is. De betreffende commissie van de InterAcademy Council (een samenwerking van een vijftiental academies van wetenschappen) was in maart door zowel de VN als het IPCC zelf verzocht de procedures van het IPCC tegen het licht te houden. Dat was kort nadat een aantal fouten was ontdekt in het IPCC-deelrapport van 2007 waarin de gevolgen van klimaatverandering werden beschreven. In de media is daarna het beeld ontstaan dat de IPCC-rapporten niet langer betrouwbaar waren.

De commissie, onder voorzitterschap van de emeritus hoogleraar economie Harold Shapiro (Princeton), heeft zijn conclusie vandaag aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aangeboden. Shapiro onderstreepte dat niet is gekeken naar de wetenschappelijke inhoud van de IPCC-klimaatrapporten. In de managementstructuur en de werkwijze van het IPCC heeft de commissie geen wezenlijke tekortkomingen gevonden. Ze constateert dat het IPCC succesvol is geweest in het opstellen van de diverse klimaatrapporten.

Het management moet wel professioneler worden. Het zittende bestuur reageerde traag en niet doeltreffend toen de fouten werden onthuld, aldus de commissie. Zij stelt de oprichting voor van een ‘uitvoerend comité’ waarin ook niet-klimaatwetenschappers zitting zouden kunnen nemen. Het comité zou een senior-wetenschapper als uitvoerend directeur moeten krijgen. De zittingstermijn van de IPCC-voorzitter (op dit moment Rajendra Pachauri) en de verschillende deelvoorzitters zou beperkt moeten blijven tot een termijn van zes jaar (in plaats van het dubbele daarvan) om te voorkomen dat men vastroest in onwrikbare standpunten.