Radboud noemt PVV in jaaropening

De PVV laat de universitaire wereld niet onberoerd. Bas Kortmann, rector magnificus van Radboud Universiteit Nijmegen, wees vanmiddag ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar op de toegenomen onrust en onzekerheid in Nederland. „Er is een politiek leider opgestaan die deze gevoelens [van ontheemding] kanaliseert in een sterke anti-islam campagne.”

Volgens Kortmann is de taak van de universiteit in Nederland om een broedplaats te zijn voor de „nieuwe elite die we nodig hebben. Die nieuwe elite moet ook uit de allochtone gemeenschap komen”.

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg van de TU Delft legde vanmiddag nadruk op de noodzaak tot innoveren. Hij riep het kabinet op om „serieus werk” te maken van voorstellen van de drie technische universiteiten om te investeren in kennis en innovatie.

De Nijmeegse universiteit en de de Technische Universiteit Delft hebben vandaag als eerste het academisch jaar geopend. De meeste universiteiten wachten traditiegetrouw op de eerste maandag van september, volgende week.

Een aantal van die universiteiten heeft prominente inleiders. Zo zal Neelie Kroes spreken op de Erasmus Universiteit Rotterdam. In Amsterdam houdt de Duits-Franse Europarlementariër Daniel Cohn-Bendit een toespraak.

De jaaropening op de TU Delft staat in het teken van duurzaamheid (‘No waste’). De technische universiteit had bestuursvoorzitter Peter Voser van Shell als gastspreker.