Pensioenwet geeft Donner veel meer ruimte

Wie zijn pensioen heeft herverzekerd bij een verzekeraar als pensioen en niet als kapitaal zit goed. Dit pensioen wordt ‘gegarandeerd’ levenslang uitgekeerd. Demissionair minister Donner wil dat die pensioenfondsen die hun zaakjes niet op orde hebben en ook het herstelplan geen soelaas biedt, de pensioenaanspraken gaan verlagen. Deze mogelijkheid is vastgelegd in artikel 134 van de Pensioenwet. Artikel 142 van de PW zegt echter dat: onze Minister vrijstelling kan verlenen van het gestelde in de artikelen 138 en 140 (...) „indien er sprake is van een uitzonderlijke economische situatie waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de bij of krachtens deze wet gestelde vereisten.” Niemand zal ontkennen dat deze „uitzonderlijke economische situatie” zich nu voordoet.

Hugo Vermaat

Rotterdam

    • Hugo Vermaat