Opinie@nrc.nl Artikelen en brieven van lezers

Opinieartikelen zijn welkom, liefst over actuele gebeurtenissen. Lengte maximaal 800 woorden. Reacties bij voorkeur in de vorm van een brief (250 woorden). Vermeld uw naam, adres en, indien van toepassing, uw titels en functie.