Merkel: kerncentrales langer openhouden

Duitse kerncentrales moeten tien tot vijftien jaar langer open kunnen blijven dan nu wettelijk mogelijk is. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel gisteren gezegd in een tv-gesprek.

Duitsland heeft zich tijdens de rood-groene regering van Gerhard Schröder vastgelegd op de geleidelijke sluiting van zijn zeventien kerncentrales tot en met 2021, de zogeheten Atomausstieg. Maar evenals in andere Europese landen, waaronder Nederland, is in Duitsland een debat gaande over mogelijke alternatieve energiebronnen.

Merkel, die de afgelopen weken een ‘energiereis’ door Duitsland heeft gemaakt, is tot de slotsom gekomen dat het uit „vakmatig” oogpunt „verstandig” is om voorlopig door te gaan met de productie van atoomstroom. De komende jaren kan Duitsland zijn kernenergie moeilijk missen. Wegvallen ervan zou de stroomprijs doen stijgen. Vervanging door energie uit steenkool en bruinkool zou de CO2-uitstoot laten oplopen.

Het langer openlaten van kerncentrales is in Duitsland echter politiek en maatschappelijk omstreden. De meerderheid van de bevolking is tegen. Merkel: „Dan zal ik me verder inzetten om de mensen te overtuigen.” Kernenergie ziet ze als „overbruggingstechnologie”, die pas kan worden afgeschaft als duurzame energievormen betrouwbare en langdurige alternatieven bieden. De bondskanselier houdt wel een slag om de arm. Verlenging moet „juridisch haalbaar” zijn.