Het CDA moet Veerman c.s. volgen

In NRC Handelsblad van 28 augustus keert een groep CDA-leden onder aanvoering van oud-minister Cees Veerman zich tegen deelname van het CDA aan een coalitie met gedoogsteun van de PVV. De reactie van Wilders is voorspelbaar: er wordt vanuit het CDA een hetze tegen de PVV gevoerd en 1,5 miljoen kiezers worden gedemoniseerd. Nu is Wilders wel de laatste die het woord ‘demonisering’ in de mond moet nemen. Hij voert al jaren een ongekende hetze tegen moslims, die worden weggezet als tweederangsburgers zonder (grond)rechten. Het is triest en onbegrijpelijk dat zoveel mensen klakkeloos achter hem aanlopen.

Een beweging die als voornaamste doel heeft angst voor en haat tegen een bepaalde bevolkingsgroep te zaaien, behoort geen voet aan de grond te krijgen, maar te worden bestreden. Een dergelijke beweging, met een leider die met zijn retoriek de massa weet te bespelen en nu zelfs twee partijen tot zijn speelbal wil maken, is een bedreiging voor ons land, voor de cohesie in onze samenleving, voor onze economie en voor het aanzien van Nederland in het buitenland. Zo bezien ligt, anders dan CDJA-lid Bart Fleuren in een wat eenzijdig juridisch betoog stelt, de rechtsstaat wel degelijk onder vuur. Een grote groep CDA-leden onderkent nu dit gevaar. Bij de VVD bestaat dit inzicht kennelijk niet en het lijkt er ook niet op dat dit inzicht bij die partij snel zal gaan doorbreken. Het is daarom nu aan het CDA de onderhandelingen met de VVD en de PVV te stoppen en, met een andere onderhandelaar dan Verhagen, te bouwen aan een centrum-linkse coalitie.

Jan Roelfsema,

Voorschoten

    • Jan Roelfsema