Failliete werkgever heeft wel marktwaarde

In het artikel ‘Demissionaire Donner handelde ondoordacht’ (NRC Handelsblad, 26 augustus) wordt gesteld dat de wijze van waardering van de (pensioen)verplichtingen een arbitrair karakter draagt, omdat er geen markt voor is. Vergeten wordt dat in geval van faillissement van de werkgever er wel degelijk een marktwaarde blijkt te zijn en wel het bedrag, waarvoor eenderde de verplichtingen wil overnemen. Het zou van slecht beleid getuigen wanneer een fonds zo lichtvoetig gefinancierd zou zijn, dat de deelnemers naast het verlies van hun baan ook nog in hun opgebouwde pensioenrechten een flinke veer zouden moeten laten.

W. Klein Kranenberg

Son

    • W. Klein Kranenberg