Biedingsstrijd 3Par merkwaardig

Consumenten mogen dan nog steeds aan het bezuinigen zijn, bij grote bedrijven lijkt de pot geld maar niet leeg te willen raken. Hoe is anders het merkwaardige geval te verklaren van de biedingsoorlog rond 3Par, een dataopslagbedrijf dat zowel door Dell als door Hewlett-Packard (HP) wordt begeerd? Er is geen heldere mathematische grondslag voor de slag om 3Par, die nu – na het derde tegenbod van HP op vrijdag – een niveau van 2 miljard dollar heeft bereikt.

Slechts een zeer creatieve financier zou de waarde van het jongste bod van HP kunnen rechtvaardigen, het zesde dat in drie weken tijd op 3Par is uitgebracht. HP biedt 30 dollar per aandeel – meer dan drie maal de beurskoers van 3Par van 9,95 dollar van 13 augustus, vlak voordat de biedingsstrijd begon. HP zal tevens een boete van 72 miljoen dollar moeten betalen als de overeenkomst tussen 3Par en Dell moet worden ontbonden.

Laten we deze cijfers eens wat nauwkeuriger bestuderen. Stel dat HP of Dell werkelijk het omzetvolume van 3Par een enorme impuls kan geven door gebruik te maken van zijn distributienetwerk. Uit consensusschattingen die bijeen zijn gebracht door Thomson Reuters blijkt dat al werd verwacht dat het bedrijf zijn omzet zou verbeteren van 195 miljoen dollar een jaar geleden naar 460 miljoen dollar in 2014.

Stel dat de nieuwe eigenaar van 3Par die omzet nog verder kan opvoeren naar een niveau van 920 miljoen dollar (een verdubbeling), en tegelijkertijd weet vast te houden aan een operationele winstmarge van 11 procent. Dat zou een winst voor rente en belastingen opleveren van net iets meer dan 100 miljoen dollar. Na toepassing van een belastingtarief van 30 procent en een korting, levert dat een rendement op de belegging van HP op van slechts zo’n 3 procent.

Dat is veel minder dan de kapitaalkosten van 3Par. Uiteraard kan HP betogen dat dit geen slecht gebruik is van een deel van het geld dat het concern op zijn balans heeft staan. Het is beslist een beter rendement dan wat een belegging in Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar oplevert. En misschien kan het aanbieden van de diensten van 3Par het concern helpen bij de verkoop van allerlei andere goederen en diensten.

Het probleem is dat de aandeelhouders van het zonder topman zittende HP en het naar een nieuwe koers zoekende Dell de zaken anders zouden kunnen zien en betere manieren zouden kunnen verzinnen om het geld te besteden dat ze feitelijk in bezit hebben. De aandeelhouders van HP hebben de marktwaarde van het concern deze week met meer dan 5 miljard dollar doen dalen. Dat zegt genoeg over de wijze waarop zij aankijken tegen het creatieve gebruik door HP van hun kapitaal.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Rob Cox