Zelfbegoocheling

Maarten ‘t Hart kwam tijdens zittingen van de zaak Lucia de B. (Zomer @cetera 21 augustus) tot de conclusie dat ‘die juristen blijkbaar nog nooit van Popper hadden gehoord’. Omdat zij aan ‘waarheidsvinding’ deden en blijkbaar niet wisten dat ‘de’ waarheid nooit gevonden wordt. Hij vergeet dat juristen geen algemene wetmatigheden aannemelijk maken (alle zwanen zijn wit). Zij proberen het verloop van een specifieke gebeurtenis te reconstrueren (er is een witte zwaan). Dat doe je met verificatie. Ondanks dat ben ik het met hem eens. Ook ik heb me vaak verbaasd over het beperkte gebruik van statistische methoden binnen juridisch onderzoek.

Dirk Huizinga, Drachten