Thuis zoeken naar een huis? Nee, erop af

Wij willen een groter huis. Zoeken gaat gemakkelijk, dankzij internet. Maar steeds stuiten wij op de vraag: in welke wijk of plaats concentreren we onze zoektocht? Waar voelen we ons de komende tien of twintig jaar thuis? En welke scholen en vriendjes zullen er zijn voor onze kinderen? Waar halen we die kennis en dat gevoel vandaan?

Nooit eerder kreeg een huizenzoeker zo snel en zo veel informatie aangereikt. Websites bieden foto’s, omschrijvingen, kubieke meters, woonlasten en bij uitzondering een plattegrond van het pand. Het stratenplan komt tot leven met Google Earth. Buurtgegevens staan opgesomd. Aantallen kinderen, volwassenen, autobezitters, gemiddelde inkomens. Allemaal informatie waarvan sommige rekenaars onder ons de kwaliteit van de woonomgeving menen te kunnen aflezen.

Maar is dit voldoende? Voor u duidelijk niet. Nodig is een compleet beeld van straatgeluiden, kindergeluk op school, vriendelijke buren, geuren, criminaliteit. Dat bieden webgegevens niet of nauwelijks. In Engeland bestaat de site www.fixmystreet.com. Die geeft enige indicatie van straat- en buurtleven, omdat burgers er klachten deponeren over zwervende vuilniszakken, een autowrak, afgebroken boomtak, ernstige kuilen in de straat. De site vermeldt of de klacht is opgelost, en hoe snel.

Maar voor het echte leven is toch altijd de menselijke toets nodig. Kies twee of drie wijken of plaatsen, vooral na advies van vrienden, familie of collega’s. Ga daar praten, luisteren, ruiken. Erop af! Slenter zomaar rond, kijk hoe honden en hun baasjes lopen, knoop gesprekken aan. Veel mensen staan daarvoor open, zult u merken. Stel vragen over de omgeving, of er kwesties spelen. Ga even binnen waar dat kan, het filiaal van de bibliotheek, een bedrijfje, winkels, de sporthal.

Eigenlijk: wat u zou wensen, is een persoonlijke speurder die continu rondkijkt en informatie verzamelt. Die weet wat voor u specifiek op de markt is, in welke buurt, op welk moment. Wat er binnenkort te koop komt, voordat de informatie de sites bereikt. Een speurder met intuïtie voor sfeer, bereikbaarheid en buurtontwikkelingen.

Deze fijnbesnaarde combinatie van vaardigheden komen we weinig tegen. Er bestaan wel makelaars die zich specialiseren als ‘aankoop-makelaar’. Zij beginnen pas te adviseren als de klant een huis heeft gevonden. ‘U heeft het voorwerk al verricht’, stellen zij. Maar u hebt een eerdere handreiking nodig, van een persoon met de speciale schaarse kwaliteit van ‘straatgevoel’.

Onvindbaar? Dan maar zelf in de tweetrapsraket. Eerst basiswerk doen via het beeldscherm en vervolgens naar buiten, op echte verkenning.