Scooters zijn het probleem, niet die racefietsers

De fietsersbond maakt zich zorgen om groepen racefietsers die het fietspad onveilig maken (NRC Handelsblad, 21 augustus). Er is echter een probleem op onze fietspaden dat meer aandacht verdient: het groeiende aantal snorfietsen/-scooters. Deze geven milieuvervuiling, stank, en herrie. Ze kunnen vaak veel harder dan is toegestaan en zijn daarom, en vanwege de afwezigheid van de helmplicht, zeer populair, vooral bij jongeren. Verder zijn ze slecht voor de gezondheid. Niet alleen voor die van de berijders, die in een tijd van steeds meer overgewicht en diabetes beter zouden kunnen fietsen, maar helaas ook voor die van de fietsers om hen heen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat brom- en snorfietsen zeer veel ultrafijnstof uitstoten, meer dan vrachtauto’s.

Het gebruik van de snorfiets zou dus moeten worden ontmoedigd, bijvoorbeeld door de snorfiets de status van brommer, met bijbehorende helmplicht en toegang tot de rijbaan, te geven. Het fietspad wordt dan weer het domein van de fietser. Dan blijft er vast nog ruimte over voor de racefietsers.

Ewout Houwerzijl

Haren