Kinderen maken niet gelukkiger

Tegenintuïtief en toch waar: ouderschap brengt niet het geluk dat eraan wordt toegeschreven. Psychologisch onderzoek wijst dat al tientallen jaren uit, maar dat wil niet doordringen tot het publiek.

Uit een onderzoek van het tijdschrift J/M Ouders bleek deze week dat moderne opvoedgewoontes, met veel bemoeienis met het kind, leiden tot veel stress bij ouders. Zij dreigen ‘hyperouders’ te worden. Maar ook los daarvan maakt het hebben van kinderen mensen gemiddeld vaker ongelukkiger dan gelukkiger, blijkt uit een rondgang langs vooraanstaande onderzoekers. Mochten mensen dat al ergens lezen, dan lijken ze te denken het juist voor hen wel niet opgaat. Het zou een teken kunnen zijn van de kracht waarmee grootschalige illusies in stand worden gehouden.

De meeste mensen willen kinderen en verwachten dat die hun geluk zullen vergroten. Het meerendeel van de ouders van jonge kinderen zeggen dat die hen inderdaad gelukkiger hebben gemaakt. Maar uit onderzoek blijkt dat de gelukkigste periode in het gemiddelde huwelijk vóór het eerste kind valt. Daarna wordt de relatie direct slechter. Mensen vullen gemiddeld een lagere score in op vragen naar geluk en welbevinden. Als de kinderen het huis uit zijn neemt het geluksgevoel van ouders weer toe.

Bijlage Wetenschap: pagina 8-9