De markt begrijpt meer van economie dan hoogleraren

Illustraties Cyprian Koscielniak
Illustraties Cyprian Koscielniak

Ruim een jaar geleden riep Sweder van Wijnbergen op om maar niets aan de – toen nog – dreigende pensioentekorten te doen omdat de kapitaalmarktrente toch wel zou stijgen. Pensioenfondsen die luisterden en niets aan het renterisico deden zijn er door zijn oproep enorm op achteruit gegaan, want hij kreeg ongelijk: de tienjaars rente is sindsdien 1,2 procent gedaald, de laatste tijd daalt deze zelfs in een angstwekkend tempo.

Wie schetst mijn verbazing. Op 24 augustus krijgt hij bij NRC Handelsblad de kans zijn boodschap te herhalen. We moeten niet korten op de pensioenen, want de rekenrente waartegen de huidige waarde van de verplichtingen wordt verdisconteerd, zal weer stijgen, weet Van Wijnbergen. En als dat niet gebeurt maakt het ook niet uit, dan sluiten we gewoon onze ogen voor een toekomstige omgeving waarin rendementen structureel op een veel lager niveau liggen dan de 6 of 8 procent waarmee we ons de afgelopen vijftien jaar zo rijk hebben mogen wanen. Want dát is waar die extreem lage lange rentes op wijzen: markten overdrijven soms, maar weten meestal beter dan hoogleraren wat er in het vat zit. En dat is over het algemeen niet ‘terug naar de oude normale situatie’. Vraag dat maar aan de Japanners. Over anomalieën gesproken.

Ik vermoed dat Van Wijnbergen niet zijn huis wil verwedden op de richting waar de rente de komende jaren heen beweegt. Typisch dat hij wel de pensioenzekerheid van de toekomstige generaties op het spel wil zetten.

Hans de Geus

Commentator economie, RTLZ