De KB moet Mein Kampf nu ook online zetten

Als historicus juich ik het ten zeerste toe dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) ook ‘foute’ kranten uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw op het internet gaat zetten (NRC Handelsblad, 25 augustus). Niets is zo belangrijk voor de geschiedschrijving als de beschikking hebben over álle relevante kennisbronnen. De KB is al voorgegaan door lezers het officieel verboden Mein Kampf van Hitler beschikbaar te stellen. De lezer vindt op de KB het deel I, een uitgave al van 1925, het deel II en een onverkorte totale uitgave van Mein Kampf. Het is te hopen dat de KB zo ver ‘de nek wil uitsteken’ dat ze deze historische bron ook op internet zet. Het boek bevat volkomen gedateerde wartaal van een onleesbare schrijver, die vandaag de dag niet licht meer iemand tot het fascisme zal overhalen, waarin evenwel ook autobiografische gegevens schuil gaan die je moet kennen om de man te kunnen beoordelen.

Dr Lambert J. Giebels

Breda