CDA'ers voeren druk op fractie op

Een groep prominente CDA-leden onder leiding van oud-Landbouwminister Cees Veerman voert de druk op de fractie van het CDA op om de onderhandelingen over regeringssamenwerking van CDA en VVD met gedoogsteun van PVV te stoppen.

„De beoogde coalitie is noch in het belang van het land, noch in het belang van onze partij”, schrijven bijna zestig volksvertegenwoordigers, bestuurders en ex-bewindslieden in een open brief, die vandaag door deze krant wordt gepubliceerd. Er zal een „scheiding der geesten in de samenleving” ontstaan, aldus de auteurs, die een ,,afsplitsing’’ in de partij vrezen.

De brief, geschreven in de meest kritische bewoordingen tot nu toe, verschijnt nadat informateur Opstelten gisteravond zei voor de formatie nog twee weken extra nodig te hebben. De brief volgt op een reeks andere protesten uit het CDA, en een interventie van oud-premier en -informateur Lubbers.

Ex-minister Cees Veerman, nu voorzitter van het Wetenschappelijke Instituut van het CDA, heeft het initiatief genomen. De brief is mede ondertekend door onder meer voormalig eurocommissaris Frans Andriessen, de oud-ministers Hanja Maij-Weggen (Verkeer & Waterstaat) en Bert de Vries (Sociale Zaken), ex-partijvoorzitter Tineke Lodders, oud-bankier Herman Wijffels, Sjeng Kremers (oud-gouverneur van Limburg), de voorzitters van het CDJA in Noord-Brabant en Maastricht, wethouders, staten- en raadslieden. Sommigen van hen hadden zich al eerder uitgesproken tegen de besprekingen met de PVV.

De brief is een poging te voorkomen dat de CDA-fractie voor een voldongen feit komt te staan als onderhandelaar Maxime Verhagen een regeer- en gedoogakkoord presenteert. Ook zonder de formele teksten daarvan gezien te hebben, vrezen de veertig auteurs voor polarisatie in het binnenland, gezichtsverlies in het buitenland, economische schade: „Het buitenland zal met gefronste wenkbrauwen kijken naar een land waarin een partij met opvattingen als die van de PVV zo’n vooraanstaande plek heeft bedongen. Nederland is geen eiland en [...] kan zich een dergelijke reputatie [...] niet permitteren.”

De brief maakt de optie van een afsplitsing concreet. „Onderling vertrouwen vormt de basis van elke samenleving. Het ontbreken van dit vertrouwen in de beoogde coalitie is een teken aan de wand. Door deelname aan deze coalitie bekent het CDA zich nadrukkelijk tot de rechts-conservatieve stroming en verlaat daarmee de vertrouwde middenpositie in het politieke landschap. Een afsplitsing dreigt”, aldus de brief.

Duizend dilemma’s: pagina 3

Brief: Opinie & Debat, pagina 3

Commentaar: O&D, pagina 11