VN: Nederland schendt verdrag

Nederland schendt het VN-verdrag voor burgerrechten door veroordeelden in kleine strafzaken regelmatig hoger beroep te weigeren. Deze uitspraak doet het VN-mensenrechtencomité in Genève na een klacht van een demonstrant die in 2007 tot 200 euro boete werd veroordeeld. De demonstrant negeerde een politiebevel zich van een spoorbaan te verwijderen. De politierechter deed mondeling uitspraak. De verdediging kreeg geen afschrift met een motivering, noch een opgave van het bewijs. De president van het gerechtshof weigerde de demonstrant vervolgens toegang tot hoger beroep omdat behandeling ‘niet in het belang van een goede rechtsbedeling’ is. Volgens het VN-comité kwam het recht op een eerlijk proces in de knel.

Uitspraak via nrcnext.nl/links, commentaar op pagina 17